Obwód prostokąta jest równy 28. Stosunek długości jego boków jest równy 3:4

Obwód prostokąta jest równy \(28\). Stosunek długości jego boków jest równy \(3:4\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie długości boków w postaci wyrażeń algebraicznych.
Skoro stosunek długości boków prostokąta jest równy \(3:4\), to możemy zapisać, że:
\(3x\) - długość krótszego boku
\(4x\) - długość dłuższego boku

Krok 2. Obliczenie długości dłuższego boku prostokąta.
Obwód prostokąta składa się z dwóch krótszych i dwóch dłuższych boków i wynosi \(28\), zatem:
$$2\cdot3x+2\cdot4x=28 \\
6x+8x=28 \\
14x=28 \\
x=2$$

To jednak nie jest jeszcze koniec zadania, bowiem dłuższy odcinek ma miarę \(4x\), zatem jego miara będzie równa:
$$4\cdot2=8$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments