Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie (…) Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200km?

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku \((y)\) od liczby przejechanych kilometrów \((x)\) wyraża się wzorem: \(y=-0,05x+45\).Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu \(200km\)?

Rozwiązanie

Aby obliczyć ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu \(200km\) musimy zgodnie z informacjami podanymi w treści zadania podstawić do wskazanego wzoru \(x=200\). Zatem:
$$y=-0,05x+45 \\
y=-0,05\cdot200+45 \\
y=-10+45=35$$

To oznacza, że w baku zostanie \(35\) litrów benzyny.

Odpowiedź

W baku zostanie \(35\) litrów benzyny.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments