Obrazem prostej o równaniu y=2x+5 w symetrii osiowej względem osi Ox jest prosta o równaniu

Obrazem prostej o równaniu \(y=2x+5\) w symetrii osiowej względem osi \(Ox\) jest prosta o równaniu:

Rozwiązanie

Aby poznać równanie poszukiwanej prostej, musimy przed tym równaniem postawić znak minus (ale tu uwaga - musimy ten minus podstawić przed całym wyrażeniem, więc \(2x+5\) trzeba będzie wziąć w nawias). To oznacza, że obrazem w symetrii osiowej względem osi \(Ox\) będzie prosta o równaniu \(y=-(2x+5)\), czyli \(y=-2x-5\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments