Obliczenia praktyczne – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Obliczenia praktyczne - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem, niż informatyką?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 3. (1pkt) Marta i Jacek, wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie drogi od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o \(8km\). Marta jechała ze średnią szybkością \(16 km/h\), a Jacek \(20 km/h\). Marta wyjechała z domu o godzinie 14:00. O której godzinie wyjechał Jacek, jeżeli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Marta?

Zadanie 4. (1pkt) Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni Super, a Bartek w wypożyczalni Ekstra.

egzamin ósmoklasistyKoszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:

Zadanie 5. (1pkt) Maciek wjechał na szczyt góry kolejką linową w czasie \(10\) minut. Z jaką średnią szybkością poruszała się ta kolejka, jeżeli długość trasy wynosi \(1200\) metrów?

Zadanie 6. (1pkt) Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości \(0\) lub \(1\). Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: \(00, 01, 10, 11\). Ile możliwości odpowiada trzem bitom?

Zadanie 7. (1pkt) Jeżeli struś ma masę \(100kg\), a kura masę \(1kg\), to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa:

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 8. (1pkt) Jeżeli struś ma masę \(100kg\), a kura masę \(1kg\), to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa:

egzamin ósmoklasistyKtóre zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

Zadanie 9. (1pkt) Wojtek, Marek, Janek i Kuba zorganizowali wyścigi rowerowe. W tabeli podano czasy uzyskane przez chłopców.

egzamin ósmoklasistyIle czasu po zwycięzcy przybył na metę ostatni chłopiec?

Zadanie 10. (1pkt) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku \(15:4:1\). W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania \(140kg\) takiej zaprawy?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 11. (1pkt) Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

egzamin ósmoklasistyKtóre zdanie wynika z danych w tabeli?

Zadanie 12. (1pkt) Długość trasy na mapie w skali \(1:10\;000\;000\) jest równa \(7,7cm\). W rzeczywistości trasa ta ma długość:

Zadanie 13. (1pkt) Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku.

egzamin ósmoklasistyCzworo uczniów podjęło próbę ustalenia na podstawie diagramów, czy w 1995 roku do Bałtyku trafiło z obszaru Polski więcej ton związków azotu czy związków fosforu. Oto ich odpowiedzi:

Bartek - Trafiło więcej ton związków fosforu.

Ewa - Trafiło więcej ton związków azotu.

Tomek - Do Bałtyku trafiło tyle samo ton związków azotu co fosforu.

Hania - Nie można obliczyć, bo brakuje danych o masie zanieczyszczeń poszczególnymi związkami.Kto odpowiedział poprawnie?

Zadanie 14. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.

egzamin ósmoklasistyIle energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego \(1,5\) godziny treningu siatkówki?

Zadanie 15. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.

egzamin ósmoklasistyOrganizm zawodnika podczas trwającego \(60\) minut treningu zużył \(500\) kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik?

Zadanie 16. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.

egzamin ósmoklasistyPodczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył \(1400\) kcal. Ile godzin trwał ten trening?

Zadanie 17. (3pkt) Karat jubilerski to jednostka masy kamieni szlachetnych. Termin ten pochodzi od greckiego słowa keration, oznaczającego śródziemnomorską roślinę, która po polsku nazywa się szarańczyn. Jest to drzewo z rodziny motylkowatych o liściach złożonych, parzystopierzastych (o parzystej liczbie listków). Nasiona z jego dojrzałych strąków - drobne, twarde, o bardzo wyrównanej (\(197\) miligramów) masie - stosowane były jako odważniki. Współcześnie do podawania masy kamieni szlachetnych i pereł służy karat metryczny \((ct)\) równy \(0,2g\). Największy z dotychczas znalezionych diamentów (noszący nazwę Cullinan) miał masę \(3106ct\). Wykonano z niego \(105\) brylantów, tracąc przy obróbce aż \(65\%\) pierwotnej masy kamienia.Ile karatów mają łącznie brylanty wykonane z Cullinana?

Zadanie 18. (1pkt) Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza \(900\) uczniów. Chłopcy stanowią \(40\%\) uczniów zespołu. \(30\%\) uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast \(40\%\) uczniów gimnazjum to dziewczęta. Ile razy więcej dziewcząt niż chłopców uczy się w tym zespole szkół?

Zadanie 19. (1pkt) W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów. Każdy wyborca oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała \(25\) głosów, a Basia \(15\) głosów. Na Michała głosowało \(\frac{2}{5}\) pozostałych osób, a reszta głosów przypadła Oli. Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział \(120\) osób?

Zadanie 20. (2pkt) Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych cztery taryfy: \(A, B, C, D\). Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek.

egzamin ósmoklasistyPan Kowalski wybrał taryfę \(C\). W marcu otrzymał w promocji \(120\) bezpłatnych minut. Jaka jest wysokość miesięcznego rachunku telefonicznego, jeśli łączny czas połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyniósł \(300\) minut?

Zadanie 21. (2pkt) Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych cztery taryfy: \(A, B, C, D\). Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek.

egzamin ósmoklasistyKtóra z taryf: \(C\) czy \(D\) jest korzystniejsza, jeżeli miesięczny czas połączeń jest nie mniejszy niż \(200\) minut?

Zadanie 22. (2pkt) Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych cztery taryfy: \(A, B, C, D\). Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek.

egzamin ósmoklasistyIle pełnych minut połączeń można maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny w taryfie \(A\) był niższy niż w taryfie \(B\)?

Zadanie 23. (1pkt) W turnieju szachowym wzięło udział \(48\) uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji \(3:8:5\). Liczba uczniów klas pierwszych, którzy wzięli udział w turnieju, jest równa:

Zadanie 24. (1pkt) Piechur porusza się z prędkością \(4\frac{km}{h}\). Każdy jego krok ma długość \(0,8m\). Ile kroków wykona piechur w czasie \(12\) minut?

Zadanie 25. (1pkt) W pewnej hurtowni za \(120\) jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić \(1500zł\). Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za \(600zł\), przy tej samej cenie za jedną paczkę?

Zadanie 26. (1pkt) Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez \(4\) godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Przez \(8\) godzin taką samą partię butelek wykonają \(3\) takie maszyny.
Połowę partii takich butelek \(6\) maszyn wykona przez \(2\) godziny.

Zadanie 27. (3pkt) Cena godziny korzystania z basenu wynosi \(12zł\). Można jednak kupić miesięczną kartę rabatową za \(50\) złotych, upoważniającą do obniżki cen, i wtedy za pierwsze \(10\) godzin pływania płaci się \(8\) złotych za godzinę, a za każdą następną godzinę - \(9\) złotych. Wojtek kupił kartę rabatową i korzystał z basenu przez \(16\) godzin. Czy zakup karty był dla Wojtka opłacalny?

Zadanie 28. (1pkt) Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę \(150\) metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki.

egzamin ósmoklasistyJak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu \(K\)?

Zadanie 29. (1pkt) Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę \(150\) metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki.

egzamin ósmoklasistyZ górnej stacji kolejka wyjeżdża o \(1\) minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania. Długość trasy kolejki od dolnej stacji do punktu \(K\) jest równa:

Zadanie 30. (1pkt) Paweł przejechał na rowerze trasę długości \(700m\) w czasie \(2 min\). Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa:

Zadanie 31. (1pkt) Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył \(27\) litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość \(150km\), zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde \(100km\) tej trasy było równe:

Zadanie 32. (1pkt) Grupa turystów w ciągu pierwszej godziny marszu pokonała pewien odcinek trasy. W każdej następnej godzinie pokonywany dystans był o \(0,5km\) krótszy od dystansu pokonanego w poprzedniej godzinie. W ciągu pierwszych pięciu godzin marszu turyści przeszli łącznie \(17,5km\) trasy. Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu, miał długość:

Zadanie 33. (1pkt) Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach \((‰)\). Przeciętnie w jednym kilogramie wody morskiej znajduje się \(34,5g\) różnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciętne zasolenie wody morskiej jest równe \(34,5‰\). Zasolenie Bałtyku (średnio \(7,8‰\)) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, co tłumaczy się wielkością zlewiska (duży dopływ wód rzecznych), warunkami klimatycznymi (małe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem. Jedna tona średnio zasolonej wody z Morza Bałtyckiego zawiera około:

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kuba

Super zadania. Polecam :)

alan

świetnie zadania! bardzo dziękuję, wszystko cudownie wytłumaczone

Nina

Świetne zadania <3

Kacper

dziękuję bardzo za wytłumaczenie zadań i pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty

Xyz

Fajne zadania!!