Objętość V cieczy przepływającej przez rurę o polu przekroju S oblicza się według wzoru V=Svct, gdzie

Objętość \((V)\) cieczy przepływającej przez rurę o polu przekroju \(S\) oblicza się według wzoru \(V=Sv_{c}t\), gdzie:

\(v_{c}\) - prędkość przepływu cieczy

\(t\) - czas przepływuKtóry wzór na prędkość cieczy przepływającej przez rurę jest rezultatem poprawnego przekształcenia podanego wzoru?

Rozwiązanie

Naszym zadaniem jest przekształcenie tego wzoru w taki sposób, by po lewej stronie równania znalazła się wartość \(v_{c}\).
$$V=Sv_{c}t \quad\bigg/:St \\
v_{c}=\frac{V}{St}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments