Objętość sześcianu jest równa 125. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

Objętość sześcianu jest równa \(125\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości krawędzi sześcianu.
Długość krawędzi sześcianu obliczymy korzystając z informacji o objętości tej bryły:
$$V=a^3 \\
125=a^3 \\
a=5$$

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni całkowitej sześcianu.
Sześcian składa się z sześciu jednakowych ścian, które są kwadratami. W naszym przypadku są to kwadraty o boku długości \(5\), zatem:
$$P_{c}=6a^2 \\
P_{c}=6\cdot5^2 \\
P_{c}=6\cdot25 \\
P_{c}=150$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments