Niech a=2/3, b=1/2. Wtedy wartość wyrażenia a+b/a*b jest równa

Niech \(a=\frac{2}{3}\), \(b=\frac{1}{2}\). Wtedy wartość wyrażenia \(\frac{a+b}{a\cdot b}\) jest równa:

Rozwiązanie

Podstawiając wartości \(a\) oraz \(b\) do naszego wyrażenia otrzymamy:
$$\frac{a+b}{a\cdot b}=\frac{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{\frac{4}{6}+\frac{3}{6}}{\frac{2}{6}}=\frac{\frac{7}{6}}{\frac{2}{6}}= \\
=\frac{7}{6}:\frac{2}{6}=\frac{7}{6}\cdot\frac{6}{2}=\frac{7}{2}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments