Największą wartością funkcji f jest

Największą wartością funkcji \(f\) jest:

największą wartością funkcji f jest

\(3\)
\(0\)
\(-3\)
\(8\)
Rozwiązanie:

Zbiór wartości funkcji (a tym samym największą wartość funkcji) odczytujemy z osi \(y\). Krótko mówiąc – szukamy współrzędnej igrekowej punktu, który jest położony najwyżej na wykresie. Tą wartością będzie: \(y_{max}=3\).

Odpowiedź:

A. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments