Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/5+√7>0 jest

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\frac{x}{5}+\sqrt{7}\gt0\) jest:

\(-14\)
\(-13\)
\(13\)
\(14\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Rozwiązanie nierówności.

Na początku musimy rozwiązać tę nierówność tak jak każdą inną, a więc:
$$\frac{x}{5}+\sqrt{7}\gt0 \quad\bigg/-\sqrt{7} \\
\frac{x}{5}\gt-\sqrt{7} \quad\bigg/\cdot5 \\
x\gt-5\sqrt{7}$$

Krok 2. Zaokrąglenie wyniku i wskazanie poprawnej odpowiedzi.

Na kalkulatorze możemy obliczyć, że \(-5\sqrt{7}\approx-13,23\). Szukamy najmniejszej liczby całkowitej, która jest większa od \(-13,23\). Taką liczbą jest oczywiście \(-13\), tak więc prawidłowa była druga odpowiedź.

Odpowiedź:

B. \(-13\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments