Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność |x+4,5|≥6 jest

Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność \(|x+4,5|\ge6\) jest:

\(x=1\)
\(x=2\)
\(x=3\)
\(x=6\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Rozwiązanie nierówności.

$$|x+4,5|\ge6 \\
x+4,5\ge6 \quad\lor\quad x+4,5\le-6 \\
x\ge1,5 \quad\lor\quad x\le-10,5$$

Krok 2. Interpretacja otrzymanego wyniku.

Otrzymany wynik możemy zapisać jako:
$$x\in(-\infty;-10,5\rangle\cup\langle1,5;+\infty)$$

Szukamy najmniejszej liczby całkowitej, która jest dodatnia. Z przedziału jasno wynika, że taką liczbą będzie \(x=2\).

Odpowiedź:

B. \(x=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments