Na wykresie przedstawiono wykres funkcji f. Funkcja f jest określona wzorem f(x)=8x-7/2x^2+1

Na wykresie przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiWskaż zdanie prawdziwe.

Rozwiązanie

Sprawdźmy poprawność każdej z odpowiedzi:
Odp. A. - to nieprawda, gdyż dziedziną tej funkcji jest przedział \((-3,5\rangle\). Pamiętaj, że dziedzinę odczytujemy z osi \(OX\).
Odp. B. - to nieprawda, gdyż ta funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe i jest nim \(x=4\).
Odp. C. - to nieprawda, gdyż dla argumentu \(x=1\) funkcja przyjmuje wartość \(y=3\).
Odp. D. - to prawda, faktycznie zbiorem wartości tej funkcji jest przedział \((-4, 5\rangle\).

Prawidłowa jest więc jedynie ostatnia odpowiedź.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments