Na trójkącie ostrokątnym ABC opisano okrąg o środku O. Miara kąta ABC jest równa 65 stopni

Na trójkącie ostrokątnym \(ABC\) opisano okrąg o środku \(O\). Miara kąta \(ABC\) jest równa \(65°\). Miara kąta \(ACO\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Sytuacja z treści zadania będzie wyglądać następująco:
matura z matematyki

Krok 2. Wyznaczenie miary kąta \(AOC\).
Kąt \(AOC\) jest kątem środkowym, opartym na tym samym łuku co kąt \(ABC\). Skoro tak, to jego miara będzie dwa razy większa od kąta \(ABC\), czyli:
$$|\sphericalangle AOC|=2\cdot65°=130°$$

Krok 3. Wyznaczenie miary kąta \(ACO\).
Spójrzmy na trójkąt \(AOC\). Jest to trójkąt równoramienny (ramiona o długości promienia okręgu), zatem kąty przy podstawie muszą mieć jednakową miarę. Skoro kąt między ramionami ma miarę \(130°\), to na dwa pozostałe kąty w tym trójkącie zostaje nam \(180°-130°=50°\). To oznacza, że nasz poszukiwany kąt \(ACO\) ma miarę:
$$|\sphericalangle ACO|=50°:2=25°$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments