Na tablicy zapisano wszystkie różne liczby dwucyfrowe, które jednocześnie spełniają trzy warunki

Na tablicy zapisano wszystkie różne liczby dwucyfrowe, które jednocześnie spełniają trzy warunki: są mniejsze od \(40\), są podzielne przez \(3\), suma cyfr każdej z nich jest większa od \(7\). Ile liczb zapisano na tablicy?

Rozwiązanie

Liczby dwucyfrowe mniejsze od \(40\) to liczby od \(10\) do \(39\) włącznie. Wypiszmy teraz, które z tych liczb będą podzielne przez \(3\):
$$12,15,18,21,24,27,30,33,36,39$$

Z podanych liczb interesują nas tylko te, których suma cyfr jest większa od \(7\), czyli będą to liczby:
$$18,27,36,39$$

Łącznie są to więc \(4\) liczby.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments