Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x∈<-7;8>. Odczytaj z wykresu i zapisz

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji \(f(x)\) określonej dla \(x\in\langle-7;8\rangle\).

na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji określonej dla

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji \(f\)
b) zbiór rozwiązań nierówności \(f(x)\lt0\)

Rozwiązanie:
Krok 1. Odczytanie największej wartości funkcji \(f\).

Najwyżej położonym punktem na wykresie jest ten o współrzędnych \((6;7)\) w związku z tym największą wartością funkcji jest \(7\).

Krok 2. Odczytanie zbioru rozwiązań nierówności \(f(x)\lt0\).

Interesuje nas teraz informacja dla jakich argumentów \(x\) funkcja przyjmuje wartości ujemne, czyli tak naprawdę kiedy funkcja znalazła się pod osią \(Ox\). Szukanym zbiorem rozwiązań jest więc \(x\in(-3;5)\).

Odpowiedź:

a) Największa wartość funkcji to \(y_{max}=7\).
b) \(x\in(-3;5)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments