Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b. Jakie znaki mają współczynniki a i b?

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej \(y=ax+b\).

na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej

Jakie znaki mają współczynniki \(a\) i \(b\)?

\(a\lt0\) i \(b\lt0\)
\(a\lt0\) i \(b\gt0\)
\(a\gt0\) i \(b\lt0\)
\(a\gt0\) i \(b\gt0\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Ustalenie wartości współczynnika \(a\).

Z wykresu możemy odczytać, że funkcja jest malejąca, a to oznacza, że \(a\lt0\).

Krok 2. Ustalenie wartości współczynnika \(b\).

Współczynnik \(b\) wskazuje nam w którym miejscu wykres funkcji \(y=ax+b\) przecina się z osią \(Oy\). Przykładowo gdy \(b=-2\), to wykres przecina oś w miejscu \(A=(0,-2)\). Widzimy wyraźnie, że nasza funkcja przecina oś \(Oy\) pod osią \(Ox\), a więc, a więc \(b\lt0\).

Odpowiedź:

A. \(a\lt0\) i \(b\lt0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments