Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli (…) Wierzchołkiem tej paraboli

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(2,-4)\). Liczby \(0\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

matura z matematykiNajwiększa wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle1, 4\rangle\) jest równa:

Rozwiązanie

Z rysunku wynika, że we wskazanym przedziale największą wartość funkcja osiąga dla argumentu \(x=4\) i jest to wartość równa \(0\) (jest to punkt na osi iksów).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments