Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:

\((-\infty;-2\rangle\)
\(\langle-2;4\rangle\)
\(\langle4;+\infty)\)
\((-\infty;9\rangle\)
Rozwiązanie:

Funkcja ta dla argumentu \(x=1\) przyjmuje swoją najwyższą wartość równą \(9\). Ramiona paraboli są skierowane do dołu, a to oznacza, że wartości funkcji dążą do \(-\infty\). Zbiorem wartości tej funkcji jest więc przedział \((-\infty;9\rangle\).

Odpowiedź:

D. \((-\infty;9\rangle\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments