Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f

Najmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1,2\rangle\) jest równa:

\(2\)
\(5\)
\(8\)
\(9\)
Rozwiązanie:

Analizując wykres widzimy, że funkcja ta przyjmuje najmniejszą wartość równą \(5\) dla \(x=-1\).

Odpowiedź:

B. \(5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments