Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Najmniejszą wartością funkcji g(x)=f(-x) w przedziale <-4,-1>

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiNajmniejszą wartością funkcji \(g(x)=f(-x)\) w przedziale \(\langle-4,-1\rangle\) jest liczba:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Funkcja \(f(-x)\) jest tak naprawdę odbiciem lustrzanym (względem osi igreków) funkcji \(f(x)\). Możemy więc sobie narysować taką funkcję i odczytywać z niej to co jest nam potrzebne:

matura z matematyki

Krok 2. Odczytanie najmniejszej wartości.
Wartości funkcji odczytujemy z osi igreków. Interesują nas jedynie wartości przyjmowane dla argumentów z przedziału \(\langle-4,-1\rangle\), a w nim funkcja przyjmuje najmniejszą wartość równą \(0\) (dla \(x=-4\)).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments