Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Miejscem zerowym funkcji h

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiMiejscem zerowym funkcji \(h\), określonej wzorem \(h(x)=f(x)+2\) jest liczba:

Rozwiązanie

Ze wzoru \(h(x)=f(x)+2\) wynika, że funkcja \(h(x)\) jest tak naprawdę przesunięciem funkcji \(f(x)\) o dwie jednostki w górę. Możemy to sobie nawet zobrazować na rysunku:
matura z matematyki

Miejsce zerowe to argument \(x\), dla którego funkcja przyjmuje wartość równą \(0\), czyli tak naprawdę interesuje nas miejsce przecięcia się wykresu z osią \(OX\). Z rysunku szkicowego wynika wprost, że tym argumentem będzie \(x=7\).

Przy okazji zwróć uwagę, że \(x=-3\) nie jest miejscem zerowym, bo mamy tutaj niezamalowaną kropkę, więc ten punkt nie należy do wykresu funkcji.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments