Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c, o miejscach zerowych: -3 i 1

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f(x)=ax^2+bx+c\), o miejscach zerowych: \(-3\) i \(1\).

na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej

Współczynnik \(c\) we wzorze funkcji \(f\) jest równy:

\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Współczynnik \(c\) w postaci ogólnej wzoru funkcji kwadratowej odpowiada miejscu przecięcia się paraboli z osią \(Oy\). Widzimy wyraźnie, że parabola przecina oś \(Oy\) w punkcie o współrzędnych \((0;3)\), zatem współczynnik \(c=3\).

Odpowiedź:

C. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments