Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. Wartość funkcji f

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\). Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba \(2\). Do wykresu funkcji \(f\) należy punkt \((0,3)\). Prosta o równaniu \(x=-2\) jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji \(f\).

matura z matematykiWartość funkcji \(f\) dla argumentu \((-4)\) jest równa:

Rozwiązanie

Wbrew pozorom nie musimy niczego tutaj wyliczać, ani też nie musimy wyznaczać wzoru funkcji. Skoro prosta \(x=-2\) jest osią symetrii, to wartość funkcji dla argumentu \(x=-4\) (czyli argumentu oddalonego od osi symetrii o \(2\) jednostki) musi być taka sama, jak wartość funkcji dla argumentu \(x=0\) (czyli także oddalonego od osi symetrii o \(2\) jednostki).

Z wykresu odczytujemy, że dla argumentu \(x=0\) funkcja przyjmuje wartość \(y=3\) i taką samą przyjmie więc dla argumentu \(x=-4\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments