Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne. Czy te trójkąty są trójkątami podobnymi?

Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne. Czy te trójkąty są trójkątami podobnymi?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary trzeciego kąta pierwszego trójkąta.
Suma kątów w trójkącie jest równa \(180°\). W pierwszym trójkącie znamy miary dwóch kątów, czyli \(90°\) oraz \(57°\), zatem trzeci kąt ma miarę:
$$180°-90°-57°=33°$$

Krok 2. Obliczenie miary trzeciego kąta drugiego trójkąta.
W drugim trójkącie znamy miary \(90°\) oraz \(33°\), zatem trzeci kąt ma miarę:
$$180°-90°-33°=57°$$

Krok 3. Analiza otrzymanych wyników.
Z naszych obliczeń wynika jasno, że obydwa trójkąty mają identyczne miary kątów. To oznacza, że są to trójkąty podobne, ponieważ miary kątów ostrych jednego trójkąta są takie same jak miary kątów ostrych drugiego trójkąta.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments