Na rysunku przedstawiono czworokąt ABCD, który podzielono na dwa trójkąty

Na rysunku przedstawiono czworokąt \(ABCD\), który podzielono na dwa trójkąty. Długości boków otrzymanych trójkątów opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. Obwód trójkąta \(ABC\) jest równy \(31\).

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Odcinek \(AC\) jest o \(4\) jednostki dłuższy od odcinka \(CD\).

Obwód trójkąta \(ACD\) jest równy \(23\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Odcinek \(AC\) jest opisany jako \(x-4\), natomiast \(CD\) jest opisany jako \(x-7\). Widzimy więc, że zdanie jest fałszem, ponieważ różnica między tymi odcinkami wynosi \(3\) jednostki (bo \(7-4=3\)), a nie \(4\).

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Skoro obwód trójkąta \(ABC\) jest równy \(31\), to sumując boki trójkąta, otrzymamy następujące równanie:
$$x+(x-4)+(x-4)=31 \\
x+x-4+x-4=31 \\
3x-8=31 \\
3x=39 \\
x=13$$

Obwód trójkąta \(ACD\) jest równy:
$$Obw_{ACD}=(x-4)+(x-7)+(x-5) \\
Obw_{ACD}=x-4+x-7+x-5 \\
Obw_{ACD}=3x-16$$

Skoro \(x=13\), to:
$$Obw_{ACD}=3\cdot13-16 \\
Obw_{ACD}=39-16 \\
Obw_{ACD}=23$$

Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments