Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=ax^2+bx+c

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=ax^2+bx+c\).

matura z matematykiStąd wynika, że:

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie wartości współczynnika \(a\).
Współczynnik \(a\) informuje nas o kierunku ułożenia ramion paraboli. W naszym przypadku ramiona paraboli są skierowane do góry, a to oznacza, że \(a\gt0\).

Krok 2. Ustalenie wartości współczynnika \(c\).
Współczynnik \(c\) informuje nas o miejscu przecięcia się wykresu z osią \(OY\). Możemy powiedzieć, że parabola przecina oś w punkcie \(P=(0;c)\). Podana na rysunku parabola przecina oś \(OY\) dla dodatniej wartości (czyli nad osią iksów), zatem \(c\gt0\).

To oznacza, że obydwa współczynniki są dodatnie, czyli że \(\begin{cases}a\gt0 \\ c\gt0 \end{cases}\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments