Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f(x). Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f(x)\).

na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji

Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

\(f(x)=0\)
\(f(x)=1\)
\(f(x)=2\)
\(f(x)=3\)
Rozwiązanie:

Tak naprawdę naszym zadaniem jest sprawdzenie, która prosta (\(y=0\), \(y=1\), \(y=2\), czy \(y=3\)) przetnie wykres narysowanej funkcji w trzech miejscach. Taką prostą będzie oczywiście \(y=2\), stąd też prawidłowa jest odpowiedź trzecia.
na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji

Odpowiedź:

C. \(f(x)=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments