Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y), dany jest okrąg o środku S=(2,-5)

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), dany jest okrąg o środku \(S=(2,-5)\) i promieniu \(r=3\). Równanie tego okręgu ma postać:

Rozwiązanie

Równanie okręgu o środku \(S=(a;b)\) i promieniu \(r\) zapisujemy jako:
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

Z treści zadania wynika, że \(a=2\) oraz \(b=-5\), natomiast \(r=3\). Skoro tak, to równanie tego okręgu ma postać:
$$(x-2)^2+(y-(-5))^2=3^2 \\
(x-2)^2+(y+5)^2=9$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments