Na osi liczbowej zaznaczono punkty P, R i S oraz podano współrzędne punktów P i R

Na osi liczbowej zaznaczono punkty \(P\), \(R\) i \(S\) oraz podano współrzędne punktów \(P\) i \(R\). Odcinek \(PS\) jest podzielony na \(8\) równych części (zobacz rysunek poniżej).

egzamin ósmoklasistyWspółrzędna punktu \(S\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie skali osi liczbowej.
Między wartością \(P\) oraz \(R\) mamy \(5\) części. Różnica tych dwóch jest równa \(7-(-3)=10\). To prowadzi nas do wniosku, że skala tej osi liczbowej wynosi \(2\) jednostki.

Krok 2. Obliczenie współrzędnej punktu \(S\).
Punkt \(S\) jest oddalony o 3 części od punktu \(R\), a skoro tak, to jego wartość będzie równa:
$$7+3\cdot2=7+6=13$$

Odpowiedź

C

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
KARA

dzięki