Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B oraz C. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu

Na okręgu o środku w punkcie \(O\) leżą punkty \(A\), \(B\) oraz \(C\). Odcinek \(AC\) jest średnicą tego okręgu, a kąt środkowy \(AOB\) ma miarę \(82°\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiMiara kąta \(OBC\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary kąta \(BOC\).
Wiemy, że suma kątów przyległych jest równa \(180°\), zatem:
$$|\sphericalangle BOC|=180°-82°=98°$$

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(OBC\).
Spójrzmy na trójkąt \(BOC\). Jest to trójkąt równoramienny. Skąd to wiemy? Wynika to z tego, że ramiona \(BO\) oraz \(CO\) są jednocześnie promieniami okręgu. Wiemy już, że kąt między tymi ramionami ma miarę \(98°\), zatem suma miar dwóch pozostałych kątów musi być równa \(180°-98°=82°\). Z własności trójkątów równoramiennych wynika, że kąty przy podstawie muszą mieć jednakową miarę. Skoro tak, to:
$$|\sphericalangle OBC|=82°:2=41°$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments