Na okręgu o równaniu (x-2)^2+(y+7)^2=4 leży punkt

Na okręgu o równaniu \((x-2)^2+(y+7)^2=4\) leży punkt:

\(A=(-2;5)\)
\(B=(2;-5)\)
\(C=(2;-7)\)
\(D=(7;-2)\)
Rozwiązanie:

Aby sprawdzić który punkt leży na okręgu opisanym danym wzorem wystarczy podstawić współrzędne punktu do tego wzoru i sprawdzić czy otrzymana równość jest prawidłowa.
W naszym przypadku równość będzie spełniona tylko dla punktu \(B=(2;-5)\), bo:
$$(x-2)^2+(y+7)^2=4 \\
(2-2)^2+(-5+7)^2=4 \\
0^2+2^2=4 \\
0+4=4 \\
4=4 \\
L=P$$

Odpowiedź:

B. \(B=(2;-5)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments