Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków (…) W której geosferze stosunek masy tlenu

Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków w masie każdej z podanych geosfer.

egzamin ósmoklasistyW której geosferze stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków jest najmniejszy?

Rozwiązanie

Najmniejszy stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków będzie w przypadku geosfery w której masa tlenu stanowi najmniejszą część diagramu. Zdecydowanie najmniej tlenu jest w atmosferze i dlatego to tutaj stosunek tlenu do pozostałych pierwiastków będzie najmniejszy.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments