Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=-2/3x+4 jest

Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem \(f(x)=-\frac{2}{3}x+4\) jest:

\(0\)
\(6\)
\(4\)
\(-6\)
Rozwiązanie:

Miejscem zerowym funkcji jest taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą \(0\), zatem:
$$0=-\frac{2}{3}x+4 \\
\frac{2}{3}x=4 \quad\bigg/\cdot\frac{3}{2} \\
x=6$$

Odpowiedź:

B. \(6\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments