Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=√3(x+1)-12 jest liczba

Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\) jest liczba:

\(\sqrt{3}-4\)
\(-2\sqrt{3}+1\)
\(4\sqrt{3}-1\)
\(-\sqrt{3}+12\)
Rozwiązanie:

Aby obliczyć miejsce zerowe musimy przyrównać wzór funkcji do zera, czyli sprawdzić dla jakich argumentów \(x\) funkcja przyjmuje wartość równą zero.
$$\sqrt{3}(x+1)-12=0 \\
\sqrt{3}(x+1)=12 \quad\bigg/:\sqrt{3} \\
x+1=\frac{12}{\sqrt{3}} \\
x+1=\frac{12\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}} \\
x+1=\frac{12\sqrt{3}}{3} \\
x+1=4\sqrt{3} \\
x=4\sqrt{3}-1$$

Odpowiedź:

C. \(4\sqrt{3}-1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments