Miejsce zerowe funkcji liniowej f(x)=x+3m jest większe od 2 dla każdej liczby m spełniającej warunek

Miejsce zerowe funkcji liniowej \(f(x)=x+3m\) jest większe od \(2\) dla każdej liczby \(m\) spełniającej warunek:

Rozwiązanie

Krok 1. Wyznaczenie miejsca zerowego funkcji.
Na początek sprawdźmy kiedy funkcja przyjmuje jakiekolwiek miejsca zerowe, czyli kiedy \(x+3m\) jest równe zero:
$$x+3m=0 \\
x=-3m$$

Krok 2. Ustalenie kiedy miejsce zerowe jest większe od \(2\).
Teraz musimy sprawdzić kiedy argument funkcji dla którego przyjmowane jest to miejsce zerowe jest większy od \(2\), czyli:
$$-3m\gt2 \quad\bigg/\cdot-\frac{1}{3} \\
m\lt-\frac{2}{3}$$

Pamiętaj, że dzieląc lub mnożąc nierówność przez liczby ujemne zmieniamy znak nierówności.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments