Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Skracanie ułamków

Skracanie ułamków zwykłych to czynność, która polega na zapisywaniu ułamka zwykłego w jak najprostszej postaci, czyli takiej w której licznik i mianownik ułamka mają jak najmniejsze wartości. Robi się to za pomocą dzielenia liczni...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne zapisujemy w matematyce za pomocą cyfr i przecinka. To właśnie odróżnia je od ułamków zwykłych, które zapisujemy w formie liczb i kreski ułamkowej. Przecinek oddziela nam część całkowitą liczby od części ułamkowe...

Ułamki zwykłe

Pewnie już nieraz w swoim życiu spotkałeś się z takimi pojęciami jak „połowa”, „część”, „ćwierć”, „na pół” itd. Być może sobie jeszcze wtedy nie zdawałeś sprawy z tego, ale właśnie t...

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych jest bardzo podobne do porównywania liczb naturalnych, z tą tylko różnicą, że musimy porównywać do siebie poszczególne rzędy liczb (np. części dziesiąte, części setne itd.). Prawdopodobnie potrafi...

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych nie jest trudne, pod warunkiem że zrozumiemy podstawowe zasady, które umożliwią nam dokonanie skutecznego porównania. W jaki sposób dokonujemy porównywania ułamków zwykłych? Załóżmy, że dzielimy tort ...

Liczby rzeczywiste

Co to są liczby rzeczywiste? Liczby rzeczywiste są to tak naprawdę wszystkie liczby jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, zarówno te wymierne jak i niewymierne. Tym samym zbiór liczb rzeczywistych jest największym zbiorem liczb...