Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta to najkrótszy odcinek łączący bok trójkąta z przeciwległym wierzchołkiem. To oznacza, że wysokość pada zawsze pod kątem prostym (w przeciwnym wypadku nie byłby to najkrótszy bok). Na matematyce wysokość trójkąta ...

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa to jedno z najważniejszych twierdzeń na matematyce, dlatego rozpracujmy je sobie bardzo dokładnie, zobaczmy na czym to twierdzenie polega oraz dowiedzmy się jak je wykorzystać w praktyce podczas rozwiązywani...

Pole trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny jest dość szczególnym trójkątem, a to ze względu na to iż ma wszystkie boki równej długości. Z tego też względu wynika kilka ciekawych własności w tym wzór na pole trójkąta: a – długość boku trójkąta Ten....

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta obliczymy dodając do siebie długości wszystkich jego boków. Jeżeli więc w trójkącie mamy trzy boki oznaczone symbolami \(a,b,c\), to obwód trójkąta będziemy mogli zapisać jako: $$Obw=a+b+c$$ Powyższy wzór jest uniwe...

Pole trójkąta

W tym temacie omówimy sobie to w jaki sposób obliczyć pole trójkąta, na co należy zwracać uwagę przy zadaniach z trójkątami oraz poznamy różne wzory na pole trójkąta, począwszy od tych podstawowych, a kończąc na bardzo zaawansowan...

Trójkąt różnoboczny

Trójkąt różnoboczny to taki trójkąt, którego wszystkie boki mają różną długość. Ze względu na różną długość boków taki trójkąt nie posiada specjalnych własności, które moglibyśmy wykorzystać w zadaniach matematycznych. Ewentualne ...