Menu: Szkoła/Klasa:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Trójkąt prostokątny

Trójkąt prostokątny jest wtedy, kiedy jeden kąt wewnętrzny ma miarę 90o (jest kątem prostym). α = 90o β < 90o γ < 90o Boki, które tworzą kąt prosty nazywamy przyprostokątnymi. Bok, który leży naprzeciwko kąta prostego nazywa...

Trójkąt ostrokątny

Trójkąt ostrokątny charakteryzuje to, że wszystkie kąty wewnętrzne mają miarę mniejszą niż 90o. α < 90o β < 90o γ < 90o Wszystkie wysokości tego trójkąta przecinają się wewnątrz trójkąta (przeciwnie niż trójkąt rozwartoką...

Trójkąt

Trójkąt ma zawsze trzy boki i trzy kąty. Jest to wielokąt o najmniejszej liczbie boków i kątów. Suma długości dwóch najkrótszych boków trójkąta jest większa od długości najdłuższego boku. Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 1...

Cyfry rzymskie

Choć na świecie przyjęło się używać głównie arabskiego zapisu liczb (za pomocą cyfr 0-9), to są sytuacje kiedy korzystamy z zapisu rzymskiego np. podając wiek historyczny (XXI wiek), wypisując kolejnych królów/papieży/władców (Jan...

Jednostki pola powierzchni

Jeśli chodzi o jednostki pól powierzchni i ich przeliczanie, to jest to jeden z tych tematów, gdzie trzeba być naprawdę ostrożnym, bo łatwo jest popełnić jakiś prosty błąd. Dlatego zamiast wykuwać na pamięć tych wszystkich zależno...

Jednostki objętości

Wśród najpopularniejszych jednostek objętości wyróżniamy: 1 km3 – możemy nim przedstawiać objętości geograficzne (np. objętość mórz i oceanów) 1 m3 – stosowany np. przy zużyciu wody, odpowiada objętości sześcianu o bok...