Quizy, zagadki, ciekawostki: Materiały z matematyki:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Jednostki pola powierzchni

Jeśli chodzi o jednostki pól powierzchni i ich przeliczanie, to jest to jeden z tych tematów, gdzie trzeba być naprawdę ostrożnym, bo łatwo jest popełnić jakiś prosty błąd. Dlatego zamiast wykuwać na pamięć tych wszystkich zależno...

Jednostki objętości

Wśród najpopularniejszych jednostek objętości wyróżniamy: 1 km3 – możemy nim przedstawiać objętości geograficzne (np. objętość mórz i oceanów) 1 m3 – stosowany np. przy zużyciu wody, odpowiada objętości sześcianu o bok...

Jednostki masy

Znamy już jednostki długości, ale przecież są też pewne miary, których nie wyrażamy w metrach czy milimetrach. Przykładowo jeśli chcemy zapisać swoją wagę, to do tego celu używamy jednostek masy, takich jak znane ci pewnie kilogra...

Jednostki długości

Pierwszymi jednostkami długości, którymi posługiwał się człowiek były zazwyczaj części ciała. W ten oto sposób określano, że coś jest oddalone o np. 100 kroków, albo że dany przedmiot jest długi jak łokieć. Na przestrzeni lat doch...

Podzielność liczb

Dzielenie przez 2 jest możliwe, gdy liczba kończy się na 2, 4, 6, 8 lub 0. Dzielenie przez 3 jest możliwe, gdy suma cyfr liczby jest podzielna przez 3. Dzielenie przez 4 jest możliwe, gdy dwie ostatnie cyfry...

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia to takie wzory, które umożliwiają nam szybsze obliczenia na liczbach oraz wyrażeniach algebraicznych. Na poziomie podstawowym posługujemy się przede wszystkim trzema następującymi wzorami: Oprócz powyższy...