Masę Słońca równą 1,989*10^30kg przybliżono do 2*10^30kg. Błąd bezwzględny tego przybliżenia

Masę Słońca równą \(1,989\cdot10^{30}kg\) przybliżono do \(2\cdot10^{30}kg\). Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy:

Rozwiązanie

Błąd bezwzględny obliczymy ze wzoru: \(Δx=|x-p|\), gdzie \(x\) to wartość dokładna, a \(p\) to wartość przybliżona. Z treści zadania wynika, że \(x=1,989\cdot10^{30}kg\), natomiast przybliżenie wynosi \(p=2\cdot10^{30}kg\). To oznacza, że:

$$Δx=|1,989\cdot10^{30}kg-2\cdot10^{30}kg| \\
Δx=|-0,011\cdot10^{30}kg| \\
Δx=0,011\cdot10^{30}kg$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments