Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie (…) Małgosia narysowała w opisany sposób

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).

egzamin ósmoklasistyMałgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna \(y\) prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa:

Rozwiązanie

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie musimy albo w ramach szkicu dorysować sobie czwarty równoległobok, albo musimy zauważyć, że górne wierzchołki każdego kolejnego równoległoboku mają współrzędną igrekową o \(2\) większą. Jeżeli więc trzeci równoległobok ma współrzędną igrekową równą \(6\), to czwarty równoległobok będzie miał tą współrzędną równa \(8\).

Odpowiedź

A

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
ktoś na pewno

Dzięki, mam dobrze