Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

Liczby \(a\) i \(b\) są dodatnie oraz \(12\%\) liczby \(a\) jest równe \(15\%\) liczby \(b\). Stąd wynika, że \(a\) jest równe:

\(103\%\) liczby \(b\)
\(125\%\) liczby \(b\)
\(150\%\) liczby \(b\)
\(153\%\) liczby \(b\)
Rozwiązanie:

Musimy matematycznie zapisać relację między liczbami \(a\) i \(b\), a następnie wyznaczyć z danego równania wartość \(a\):
$$0,12a=0,15b \\
a=\frac{0,15}{0,12}b \\
a=\frac{5}{4}b \\
a=\frac{125}{100}b \\
a=1,25b$$

\(a\) jest więc równe \(125\%\) liczby \(b\).

Odpowiedź:

B. \(125\%\) liczby \(b\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Hehe 17

bardzo przydatne przy nauce do sprawdzianu :)