Liczby 5, x+4, 1 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Zatem liczba x jest równa

Liczby \(5,\ x+4,\ 1\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Zatem liczba \(x\) jest równa:

Rozwiązanie

Zgodnie z własnościami ciągów arytmetycznych dla trzech kolejno wypisanych wyrazów ciągu prawdziwa będzie zależność:
$$a_{2}=\frac{a_{1}+a_{3}}{2}$$

Znamy wartość pierwszego i trzeciego wyrazu, drugi wyraz jest opisany jako \(x+4\), zatem:
$$x+4=\frac{5+1}{2} \\
x+4=\frac{6}{2} \\
x+4=3 \\
x=-1$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments