Liczbę 404 można zapisać w postaci (21*19+5)

Liczbę \(404\) można zapisać w postaci \((21\cdot19+5)\).Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe.

Resztą z dzielenia liczby \(404\) przez \(19\) jest \(5\).

Jeśli liczbę \(404\) zmniejszymy o \(5\), to otrzymamy liczbę podzielną przez \(21\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Z zapisanej postaci wynika, że dzieląc liczbę \(404\) przez \(19\) otrzymamy wynik równy \(21\) i zostanie nam jeszcze \(5\) reszty. Zdanie jest więc prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Jeżeli liczbę \(404\) pomniejszymy o \(5\), to zgodnie z podanym zapisem otrzymamy iloczyn \(21\cdot19\), który świadczy o tym, że liczba będzie podzielna przez \(21\) (wynikiem takiego dzielenia byłoby wtedy \(19\)). Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments