Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x+1)(x+2)(x^2+3)=0 jest równa

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania \((x+1)(x+2)(x^2+3)=0\) jest równa:

\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Aby to równanie dało wynik równy \(0\), to wartość w którymś z nawiasów musi być równa \(0\). To oznacza, że każdy nawias musimy przyrównać do zera i sprawdzić tym samym dla jakich argumentów \(x\) równanie przyjmie wynik równy \(0\).
$$x+1=0 \quad\lor\quad x+2=0 \quad\lor\quad x^2+3=0 \\
x=-1 \quad\lor\quad x=-2 \quad\lor\quad x^2=-3$$

Z racji tego, że nie istnieje żadna liczba, która podniesiona do kwadratu dałaby wartość ujemną, to zostają nam tylko dwie możliwości. Liczbami rzeczywistymi spełniającymi warunki równania są więc dwie liczby: \(x=-1\) oraz \(x=-2\).

Odpowiedź:

C. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments