Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa:

\(7\)
\(14\)
\(21\)
\(28\)
Rozwiązanie:

Liczbę przekątnych możemy obliczyć ze wzoru:
$$p=n\cdot\frac{n-3}{2}$$

W tym wzorze \(n\) oznacza liczbę boków danej figury, natomiast \(p\) to jest poszukiwana przez nas liczba przekątnych. Dla siedmiokąta foremnego obliczenia będą więc wyglądały następująco:
$$p=7\cdot\frac{7-3}{2} \\
p=7\cdot\frac{4}{2} \\
p=7\cdot2 \\
p=14$$

Odpowiedź:

B. \(14\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments