Liczbą odwrotną do liczby 7^2/3 jest

Liczbą odwrotną do liczby \(7^{\frac{2}{3}}\) jest:

Rozwiązanie

Liczbą odwrotną do \(7^{\frac{2}{3}}\) byłoby \(\frac{1}{7^{\frac{2}{3}}}\). Konkretnie takiej odpowiedzi w tym zadaniu nie mamy, ale pamiętając o tym, że podnoszenie liczby do potęgi ujemnej jest związane z potęgowaniem odwrotności tej liczby np. \(\left(\frac{1}{7}\right)^{-1}=7\), to możemy zapisać, że \(\frac{1}{7^{\frac{2}{3}}}=7^{-\frac{2}{3}}\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments