Liczba log5 5-log5 125 jest równa

Liczba \(\log_{5}5-\log_{5}125\) jest równa:

\(-2\)
\(-1\)
\(\frac{1}{25}\)
\(4\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości poszczególnych logarytmów.

$$\log_{5}5=1\text{, bo }5^1=5 \\
\log_{5}125=3\text{, bo }5^3=125$$

Krok 2. Obliczenie wartości całego wyrażenia.

$$\log_{5}5-\log_{5}125=1-3=-2$$

Odpowiedź:

A. \(-2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments