Liczba log2 4+2log3 1 jest równa

Liczba \(\log_{2}4+2\log_{3}1\) jest równa:

\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Logarytmy mają różne podstawy, więc nie pozostaje nam nic innego jak policzyć osobno każdy z nich, a następnie zsumować otrzymane wyniki.
$$\log_{2}4=2\text{, bo }2^2=4 \\
\log_{3}1=0\text{, bo }3^0=1$$

Zatem:
$$\log_{2}4+2\log_{3}1=2+2\cdot0=2$$

Odpowiedź:

C. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments