Liczba a stanowi 40% liczby b. Wówczas

Liczba \(a\) stanowi \(40\%\) liczby \(b\). Wówczas:

Rozwiązanie

Z treści zadania wiemy, że \(a=\frac{40}{100}b\), czyli \(a=\frac{2}{5}b\). Chcąc więc obliczyć wartość \(b\) musimy wymnożyć obie strony tego równania przez \(\frac{5}{2}\). Całość będzie wyglądać następująco:
$$a=\frac{2}{5}b \quad\bigg/\cdot\frac{5}{2} \\
b=\frac{5}{2}a \\
b=2,5a$$

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Katrin

Czy macie więcej takich zadań,aby poćwiczyć?:)