Liczba |5-2|+|1-6| jest równa

Liczba \(|5-2|+|1-6|\) jest równa:

\(8\)
\(2\)
\(3\)
\(-2\)
Rozwiązanie:

$$|5-2|+|1-6|=|3|+|-5|=3+5=8$$

Odpowiedź:

A. \(8\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments