Liczba 4log4 2+2log4 8 jest równa

Liczba \(4log_{4}2+2log_{4}8\) jest równa:

Rozwiązanie

Korzystając z działań na logarytmach możemy zapisać, że:
$$4log_{4}2+2log_{4}8=log_{4}2^4+log_{4}8^2=log_{4}16+log_{4}64$$

Obliczmy teraz wartość każdego z otrzymanych logarytmów:
\(log_{4}16\) jest równy \(2\), ponieważ \(4^2=16\)
\(log_{4}{64}\) jest równy \(3\), ponieważ \(4^3=64\)

To oznacza, że:
$$log_{4}16+log_{4}64=2+3=5$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments